Betonové tvárnice

TVAR COM, spol. s r. o., Brno, Vám představuje výrobek pro zdění stavebních konstrukcí - lehčené betonové tvárnice TVAR. Betonové tvárnice jsou moderním stavebním materiálem, jehož výroba zaznamenala v celém světě dynamický růst. Mají řadu vynikajících vlastností, pro které mohou být velmi zajímavým materiálem i pro Vás.

Betonová tvárnice TVAR 145 Z     
tvarnice5-big

 • vysoká pevnost zdiva s malou spotřebou materiálu
 • nízká cena
 • hygienická nezávadnost
 • požární odolnost
 • prakticky neomezená životnost
 • jednoduchost zdění
 • možnost použití pro nejrůznější druhy staveb
 • vysoká přesnost výrobků
 • úspora malt při zdění a omítání
 • možnost použití pro lícové zdivo
 • a celá řada dalších příznivých vlastností

 

Betonová tvárnice TVAR 70 Z     
tvarnice2-big

TVÁRNICE TVAR pro Vás vyrábí TVAR COM, spol. s r.o. Brno, na moderním vibrolisovacím stroji italské výroby CADONA z kvalitních, hygienicky ověřených surovin, jimiž jsou přírodní materiály a cement, ve své výrobně v Brně - Bosonohách, Pražská ul.

Tvárnice TVAR se vyrábí a dodávají podle technických podmínek výrobce TVAR COM, spol. s r.o., TP - TC - 09 /04.

Tvárnice TVAR se vyrábí v základním provedení z mezerovitého betonu - označení Z nebo Z1/2.

Betonová tvárnice TVAR 245 PD   
tvarnice4-big

Tvárnice TVAR se vyrábí v provedení pero-drážku z mezerovitého betonu - označení P+D.

Pro lícové zdivo se dále vyrábí tvárnice v provedení L, v barevném provedení LB. Pro ztracené bednění se vyrábí tvárnice z mezerovitého betonu s označením B. Rozměry a hmotnosti tvárnic dle druhů uvádí následující tabulka.

Tvárnice TVAR 70 se vyrábí se dvěma vylehčenými dutinami s uzavřeným dnem. Tvárnice TVAR 145 a TVAR 245 se vyrábí rovněž se dvěma vylehčenými dutinami, ale částečně otevřeným dnem. Střední dutina slouží pro snadnější rozdělení tvárnic na půlky. Tvárnice TVAR 245 B se vyrábí s jednou vylehčenou dutinou a ztužujícími žebry.

Betonová tvárnice TVAR 245 LB   
tvarnice3-big

Tvárnice TVAR 70 je možno použít zejména pro zdění dělicích příček, jako obezdívky svislých izolací, jako vnější obezdívky vrstvených konstrukcí obvodového zdiva apod.

Tvárnice TVAR 145 Z a TVAR 145 Z 1/2 je možno použít zejména pro zdění nosných konstrukcí s menšími nároky na únosnost, zavětrovacích a dělicích stěn a jako vnitřní vrstvu vrstvených konstrukcí obvodového zdiva v nenosné poloze.

Tvárnice TVAR 245 Z a TVAR 245 P+D se používají zejména pro zdění nosných konstrukcí. Tvárnice TVAR 245 Z 1/2, TVAR 245 PK 1/2, TVAR 245 DK 1/2, TVAR 245 PK, TVAR 245 DK, TVAR 145 ZK a TVAR 245 ZK se používají doplňkově.

Tvárnice TVAR 245 L a TVAR 245 LB se používají zejména pro lícové zdivo.

Tvárnice TVAR 245 B se používají zejména pro ztracené bednění.

Tvárnice v provedení mezerovitého betonu - označení Z a B - usnadňují provedení omítek. Tvárnice v provedení z hutného betonu - označení L a LB - je možno použít jako lícové zdivo.

tvarnice-rys

tvarnice-rys2

Technické podmínky ke stažení:

TVÁRNICE TVAR katalog 2015


Certifikát tvárnice TVAR

Betonové tvárnice a štípané betonové tvarovky pro lícové zdivo, ve formátu .pdf


Prohlášení o shodě č. 1/2013

Betonové tvárnice TVAR, ve formátu .pdf

 

Hledat