Archeopark Pavlov

Nosná stěna prosvětlovacích panelů
Vstupní pylon

Realizace
2016

Projekt byl vyhlášen Stavbou roku 2016 a v listopadu 2017 obdržel hlavní ocenění odborné poroty v soutěži o Českou cenu za architekturu, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice, kombinující současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci. Pozornost je zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění a rituály, pohřbívání a další.

Světlé betonové nadzemní části světlíků připomínají okolní vápencové útvary. Prolisy vstupních panelů zase symbolizují pozůstatky z archeologických nalezišť.

Vstupní pylon je ozdobný vertikální architektonický prvek původně umísťovaný u vchodů do egyptských chrámů.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.