Věda a výzkum

Zabýváme se výzkumem, vývojem, optimalizací a inovací ve dvou základních oblastech. První oblast je orientována na technologii těžby a zpracování primárních i druhotných nerostných surovin. Dále na využití a zpracování vedlejších produktů, zejména z energetiky, vytvořením podmínek pro minimalizaci vzniku nových odpadů a deponií. Druhou oblastí je výzkum, vývoj a následné ověřování užitných fyzikálně-mechanických vlastností nových stavebních hmot a výrobků. Klademe důraz na možnosti zpracování průmyslových vedlejších produktů, které byly v mnoha případech ještě donedávna považovány za odpady. Cílem je realizace bezodpadové výrobní technologie a naplnění cílů tzv. „udržitelné cirkulární ekonomiky“. Spolupracujeme s průmyslovými výrobními podniky a dalšími výzkumnými organizacemi, vysokými školami VUT Brno, TUKE Košice, Universita Miskolc.

Věda a výzkum

Zabýváme se výzkumem, vývojem, optimalizací a inovací ve dvou základních oblastech. První oblast je orientována na technologii těžby a zpracování primárních i druhotných nerostných surovin. Dále na využití a zpracování vedlejších produktů, zejména z energetiky, vytvořením podmínek pro minimalizaci vzniku nových odpadů a deponií. Druhou oblastí je výzkum, vývoj a následné ověřování užitných fyzikálně-mechanických vlastností nových stavebních hmot a výrobků. Klademe důraz na možnosti zpracování průmyslových vedlejších produktů, které byly v mnoha případech ještě donedávna považovány za odpady. Cílem je realizace bezodpadové výrobní technologie a naplnění cílů tzv. „udržitelné cirkulární ekonomiky“. Spolupracujeme s průmyslovými výrobními podniky a dalšími výzkumnými organizacemi, vysokými školami VUT Brno, TUKE Košice, Universita Miskolc.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

  • Optimalizace návrhu třídění popílků, vyhodnocení výsledků zkoušek magnetické separace
  • Optimalizace návrhu mletí třídění a aktivace popílků

ODOS s.r.o. KOŠICE

  • Výzkum odstranění organických podílů z popílků
  • Vývoj technologie suchého třídění popílků
  • Vývoj linky na aktivaci popílků speciální technologií mikromletí

DIAMO s.p.

  • Návrh technologie pro zpracování grafitu
  • Návrh technologie vysoko výkonných doprav zátěží po těžbách rud
  • Ověření účinnosti magnetické separace pro výrobu koncentrátů

VUT Brno

  • Vývoj průmyslové aplikovatelnosti stínících barytových tvarovek

P-D Refractories a.s.

  • Vývoj hořákového systému na zemní plyn pro šachtové pece

Sídlo společnosti

TVAR COM, spol. s r.o.
Škroupova 4256/1
636 00 Brno

+420 548 423 331

Provozovna

Výroba betonových prefabrikátů
Jihlavská e.č. 450
625 00 Brno
+420 547 227 267

© TVARCOM.CZ All rights reserved.