O společnosti

Působíme na trhu již více než 30 let

TVAR COM poskytuje profesionální řešení zahrnující projektovou, inženýrskou, konzultační a stavebně-výrobní činnost. Můžeme se pochlubit 30tiletou historií působení na českém a zahraničním trhu. Stojíme na pevných pilířích, kterými jsou odbornost, zkušenost, důvěryhodnost, včasnost a kvalita poskytovaných služeb. Naší prioritou je osobní přístup ke všem zákazníkům. Přístup, který je našimi klienty dlouhodobě kladně hodnocen. Tým tvoří špičkoví zaměstnanci a jejich vynikající znalosti v příslušných oborech. Nabízíme našim zákazníkům profesionální řešení a služby, které jim umožní zlepšit a optimalizovat vlastní provozní činnosti. Díky tomu získají náskok před konkurencí.

1992

Založeno

130+

Realizací

700+

Projektů
O společnosti

Působíme na trhu
již více než 30 let

TVAR COM poskytuje profesionální řešení zahrnující projektovou, inženýrskou, konzultační a stavebně-výrobní činnost. Můžeme se pochlubit 30tiletou historií působení na českém a zahraničním trhu. Stojíme na pevných pilířích, kterými jsou odbornost, zkušenost, důvěryhodnost, včasnost a kvalita poskytovaných služeb. Naší prioritou je osobní přístup ke všem zákazníkům. Přístup, který je našimi klienty dlouhodobě kladně hodnocen. Tým tvoří špičkoví zaměstnanci a jejich vynikající znalosti v příslušných oborech. Nabízíme našim zákazníkům profesionální řešení a služby, které jim umožní zlepšit a optimalizovat vlastní provozní činnosti. Díky tomu získají náskok před konkurencí.

1990

Založeno

130+

Realizací

700+

Projektů
O společnosti

Působíme na trhu
již více než 30 let

TVAR COM poskytuje profesionální řešení zahrnující projektovou, inženýrskou, konzultační a stavebně-výrobní činnost. Můžeme se pochlubit 30tiletou historií působení na českém a zahraničním trhu. Stojíme na pevných pilířích, kterými jsou odbornost, zkušenost, důvěryhodnost, včasnost a kvalita poskytovaných služeb. Naší prioritou je osobní přístup ke všem zákazníkům. Přístup, který je našimi klienty dlouhodobě kladně hodnocen. Tým tvoří špičkoví zaměstnanci a jejich vynikající znalosti v příslušných oborech. Nabízíme našim zákazníkům profesionální řešení a služby, které jim umožní zlepšit a optimalizovat vlastní provozní činnosti. Díky tomu získají náskok před konkurencí.

1990

Založeno

130+

Realizací

700+

Projektů

PROČ TVAR COM?

Jsme inženýrsko-projekční, poradenská a stavebně výrobní společnost podnikající v oblasti komplexní průmyslové investiční výstavby se zaměřením především na využití odpadových surovin, úpravy nerostných surovin a výrobu stavebních hmot a stavebních dílů.
Podíleli jsme se na mnoha investičních akcích nejen v České republice a na Slovensku, ale i v dalších evropských státech – Rakousku, Německu, Francii, Rusku, Polsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku a dále v Asii – Vietnamu a Malajsi
Při návrzích technologie provozu především při úpravách surovin spolupracuje s vysokými školami se zaměřením na materiálové inženýrství, těžbu a úpravu rud a nerud z ČR, ale i ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.
Zabýváme se převážně řešením využití elektrárenských popílků, které vznikly při výrobě elektrické energie, jejich separací s co největším dalším bezpečným využitím jednotlivých komponentů a minimalizací nevyužitého a nebezpečného odpadu a s provozem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.
Řešíme úpravu jílů, hlín, písků, kameniva, štěrku, uhlí, kaolinu a úpravárenských zařízení při získávání koncentrátů mědi, zlata, stříbra, uranu a lithia. Společnost často řeší, v rámci odstraňování starých ekologických zátěží, likvidaci důlních hald a odkališť po těžbě.
Klientům nabízíme široké spektrum služeb souvisejících s návrhy vhodných technologických procesů, projektovými pracemi všech stupňů projektové dokumentace a realizací samotné výstavby. Možností je také kompletní dodávka celé stavby na klíč.
Úspěšně se zaměřuje i na technologie na výrobu vápna a cementu, žáromateriálů, pórobetonu a betonových výrobků, skla, výrobu keramických obkladů a dlažeb a výrobu sanitární keramiky.

Sídlo společnosti

TVAR COM, spol. s r.o.
Škroupova 4256/1
636 00 Brno

+420 548 423 331

Provozovna

Výroba betonových prefabrikátů
Jihlavská e.č. 450
625 00 Brno
+420 547 227 267

© TVARCOM.CZ All rights reserved.