Exterier Národního divadla Brno

Městský mobiliář

Realizace: 2014

Vyrobeno 40 prvků městského mobiliáře z bílého betonu.

Janáčkovo divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965. Provoz divadla byl slavnostně zahájen 2. října 1965 operou Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. Náklady na realizaci dosáhly téměř 100 milionů Kčs. Pro srovnání – obestavěný prostor Janáčkova divadla představuje dvojnásobek objemu nedalekého divadla Mahenova. Současně s budovou byla provedena i úprava okolí, zejména předprostor s vodní nádrží a fontánou, terasy a osázení zelení.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.