Kaolin plant Dong Hoi

MÍSTO
Dong-Hoi City, Vietnam

INVESTOR
QUANG BINH BOHEMIA KAOLIN CO., Ltd.

TERMÍN REALIZACE
2001 – 2010

ROZSAH PRACÍ
Hlavní výrobní objekty v závodě jsou navrženy jako soustava ocelových hal, tvořící výrobní linku. Další objekty doplňují výrobní proces, zabezpečující zásobování a rozvody energií a vod, odvedení dešťových a splaškových vod a komunikace.

  • Výroba nátěrových hmot
  • Plavírna kaolínu – závod
  • Šlikové rybníky
  • Areál rozplavování
  • Ložisko (lom)
  • Příjezdové komunikace
  • Přípojky VN a telefonu

© TVARCOM.CZ All rights reserved.