Likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

MÍSTO
Diamo, státní podnik, Česká republika

INVESTOR
Diamo, státní podnik

TERMÍN REALIZACE
2017 – 2018

ROZSAH PRACÍ

  • Likvidace starých radioaktivních (radon) odpadů formou separace a následného třídění
  • Ideový návrh upřesňuje postup realizace centrálního odvalu, tzn. technologie zakládání roztříděného kameniva z centrální třídírny na pět dílčích odvalů frakcí 0-8, 8-22, 22-45, 45-100 a 100-250 mm.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.