Nová kašna v parku Boženy Němcové v Karviné

Realizace
2016

V zámeckém parku. se sousoším puttů v novobarokním slohu pochází z 2. poloviny 19. století. Původně tvořila součást výzdoby zámeckého parku Solca, zámek byl však kvůli poddolování v roce 1953 zbořen, park zanikl a v roce 1970 byla kašna přenesena do zámeckého parku ve Fryštátě (dnes Park Boženy Němcové). V roce 1997 se originál sousoší puttů přemístil ke schodišti ve vstupním vestibulu zámku Fryštát a na jeho místě v kašně dnes stojí replika. Kašna má kruhovitý půdorys, v jehož středu stojí na čtyřbokém podstavci sousoší tvořené dvěma putty a delfínem.
Kašna postavená v neobarokním stylu v roce 1883 stála před hlavním průčelím zámku Solca. Zámek byl ale zbourán kvůli těžbě v roce 1953, a kašna byla v roce 1970 přemístěna do zámeckého parku ve Fryštátě. Ve druhé polovině 90. let byly sochy přeneseny přímo do zámku Fryštát.
Těleso kašny jsme vyrobili v jednou kuse včetně přípravy pro potřebné armatury.

Putto: je nahé dítě podobné andílku, ovšem obvykle ztvárněno bez křídel. Jde o oblíbený dekorativní prvek v období baroka. Vzniklo jako renesanční obdoba antických Amorů a středověkých andílků.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.