Památník svaté Zdislavy Křižanov

Realizace
2015

Soubor architrávů

Na realizaci památníku bylo zapotřebí sedm milionů korun. Do veřejné sbírky přispěli jednotlivci, obce i soukromé společnosti. K příležitosti odhalení se konala mše svatá, která se pro velký zájem netradičně sloužila na náměstí.

Zdislava byla známá především pro svou dobrotu a péči o nemocné a chudé. Patronka rodin, jak je často přezdívána, v uměleckém ztvárnění drží v rukou otevírající se zlaté srdce, což vystihuje, jak ji lidé vnímají – jako ženu s otevřeným srdcem. Za svatou byla Zdislava prohlášena papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

V architektuře se architrávem nazývá spodní část vodorovného kladí, která dosedá na hlavice sloupů (nebo pilířů). Název převzatý z italštiny vznikl spojením řeckého slova archi- (první, základní, hlavní) a latinského trabs (kláda, břevno). Českým ekvivalentem je násloupí.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.