Rekonstrukce parku Koliště Brno

kašna bílá – 4×
kašna černá – 1×
šachové stolky – 2×

Realizace: 2013

Park Koliště je součástí parkového areálu založeného na okruhu rušeného městského opevnění v místech dnešního Moravského nám. a ul. Koliště. Pojmenování parku je odvozeno od názvu otevřeného prostoru před hradbami opevnění. V polovině 19. století byl po zrušení hradeb a bastionů mezi dnešními ulicemi Koliště a Rooseveltova založen reprezentační okružní park. Hlavní osou parku byla středová alej s hudebním pavilonem, promenádní stromovka s kavárnou, rondely s lavicemi a květinovými rabaty, s litinovými kašnami, s meteorologickým sloupem z roku 1886 a s pomníky. Na konci 19. století a ve 20. století byly v okružním parku postupně postaveny reprezentační budovy.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.