Sadská výšina – archeologické naleziště

Realizace: 2016

Informační tabule (4x) jsou vytvořeny z černého vláknobetonu s gravírovaným textem.

Obětní stůl je z bíle probarveného broušeného betonu.

Samotné naleziště se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště zvané Sady (Derfla). V letech 1959–1963 zde probíhal pod vedením V. Hrubého (z Moravského zemského muzea v Brně) archeologický výzkum, při němž byly objeveny pozůstatky neopevněného dvorce církevně – mocenského charakteru.

Jedná se o hřbitovní areál s jedním z prvních zděných kostelů z přelomu 8. a 9. století (tedy více než 30 let před vznikem Velké Moravy r. 836).

© TVARCOM.CZ All rights reserved.