Separační linka

MÍSTO
Horní Slavkov, Česká republika


INVESTOR
SANAKA Industry, a.s.

TERMÍN REALIZACE
2015 – 2020

ROZSAH PRACÍ

  • Úpravárenská linka na separaci lithných slíd
  • Navržen dopravník o celkové délce 1150m, z toho 700m pod zemí
  • Likvidace staré ekologické zátěže až s 99% využitím stávajících surovin

© TVARCOM.CZ All rights reserved.