Sídliště Modřany

Parkové muzeum – divadelní portál
Vagóny METRO

Realizace: 2018

Parkové muzeum Staré Modřany nabízí možnost seznámit se prostřednictvím 28 originálních stanovišť s nejvýznamnějšími milníky historie této městské části. Na 0,65 ha plochy představuje unikátní soubor výtvarných objektů, soch a drobných umělecko-řemeslných výtvorů. Devítka nových „atmosfér“ zavede návštěvníky jak do historie vzdálené (Slovanské motivy a vítání jara, Čtyři mlýny a Eliška Přemyslovna, Husité – teologové a válečníci, Hvězdárna Karla Anděla, Vory a parníky na Vltavě), tak relativně nedávné (Mikrotechna, Rozmarné léto, Modřanský poklad), ale i do možné budoucnosti Modřan (metro?). Optimistický odhad počítá se zprovozněním metra metra linky D v Modřanech v roce 2040.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.