Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod

Realizace
2018

Kruhová kašna
Zvlněná kašna s vodotrysky a s vodotečí

Smetanovo náměstí se pyšní titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství. Díky uplatnění zeleně a vodních prvků mohou lidé plochu náměstí vnímat spíše jako Smetanův park.

Původně zde býval koňský trh a středověká zástavba se špalíčkem budov. Za socialismu byla celá čtvrť v rámci asanace centra zbourána. Nahradila ji rozlehlá obdélníková volná plocha, kterou ze západní strany lemují obchody. Pod náměstím je velké množství spodní vody. V minulosti tu totiž bývaly dvě studny, které zásobují nové vodní prvky náměstí.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.