ENGINEERING A PROJEKCE

Sokolovská uhelná, Vřesová

Místo

Vřesová, Česká republika

Investor

Sokolovská uhelná, a.s.

Termín realizace

2009 - 2015

ROZSAH PRACÍ

  • Třídění popelovin
  • Intenzifikace dopravních cest a výroby suchého hnědouhelného prachu
  • Úprava vynášecích mostů lomu Jiří
© 2020 TVAR COM, All Rights Reserved