Sokolovská uhelná, Vřesová

MÍSTO
Vřesová, Česká republika

INVESTOR
Sokolovská uhelná, a.s.

TERMÍN REALIZACE
2009 – 2015

ROZSAH PRACÍ

  • Třídění popelovin
  • Intenzifikace dopravních cest a výroby suchého hnědouhelného prachu
  • Úprava vynášecích mostů lomu Jiří
© 2020 TVAR COM, All Rights Reserved