BETONOVÉ VÝROBKY

Betonové lodžie

Vyrábíme prefabrikované balkonové lodžie pro rozpon panelů 3600 mm.

V současné době jsou základem našeho výrobního programu, na kterém spolupracujeme s výrobními i stavebními firmami.

Lodžie s podestou (rozměr 1,5×3,6×0,12m) a bočnicemi o rozměru (0,9×2,8×0,14m). Celá soustava se pak zakládá na prodloužené konzoly. Konzoly se vkládají do vyřezaných kapes v obvodovém plášti a v hlavě se kotví k vnitřním nosným panelům domu. Následně se mezi konzoly vkládá první podesta a druhá podesta se již pokládá na tuto konzolu. Dále se postupuje tak, že se ustavují pravé a levé stěnové dílce a ně ukládají podesty. Poslední podesta je pak uzavřena stropním dílcem.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.