BETONOVÉ VÝROBKY

Přejezdové panely

Vyrábíme a dodáváme pro systém UNIS a UNIS-L železobetonové panely. Panely se používají k budování železničních přejezdů a přechodů na všech druzích železničních tratí.

Naše firma je výrobcem železobetonových panelů pro konstrukční typové řady UNIS a UNIS L , které sestávají z :

  • železobetonových panelů vnitřních (uložených uvnitř koleje)
  • železobetonových panelů vnějších (uložených vně koleje)
  • prefabrikovaných závěrných zídek

Panely jsou uloženy na patách kolejnic prostřednictvím elektricky izolovaných kloubových nosníků. Provedení elektrické izolace plně eliminuje korozní vlivy prostředí a zajišťuje stálou funkčnost kloubového spoje po celou dobu životnosti přejezdové konstrukce. Systém uložení panelů a rozměry dílců jsou u typových řad UNIS I UNIS-L shodné, obě typové řady se liší pouze nosností jednotlivých částí konstrukce.

Systém je použitelný:

  • pro tratě s rozchodem 1435 mm
  • pro všechny typy kolejnic včetně žlábkových – typu kolejnice je přizpůsoben tvar kloubového nosníku, ostatní dílce jsou shodné
  • pro svršek s pražci dřevěnými i betonovými s rozdělením 600 mm – konstrukce není ve styku s pražci · do přechodnic, vzestupnic i oblouků · pro jedno, dvou i vícekolejné tratě
  • pro kolejnice s úklonem 1:20 i 1:40 – přejezdová konstrukce se s úklonem kolejnice nemění, poloha paty kolejnice je v přejezdové soustavě kompenzována přestavením polohy kloubu nosníku vůči zádlažbovému panelu.
  • Přejezdovou konstrukci lze dodat s různými délkami panelů vnějších dle požadavků na stupeň její rozebíratelnosti (zejména s ohledem na pracovní průjezdný profil traťové mechanizace). Za tím účelem se panely vnější vyrábí v rozsahu délek od 850 mm do 1700 mm.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.