BETONOVÉ VÝROBKY

Funerální architektura a kolumbária

  • Kašny
  • Náhrobky
  • Lavice
  • Obřadní stoly, mísy
  • Kolumbária

Kolumbárium je výraz pocházející z latinského columbarium – holubník. Jde o samostatnou stavbu nebo jen stěnu, zpravidla stojící na hřbitově, ohradní zeď rozptylové loučky nebo součást chrámu (situovanou v jeho předsíni nebo v podzemní kryptě), či jejich těsném sousedství. Kolumbárium má výklenky se zamykatelnými dvířky, skleněnými nebo kovovými (v druhém případě obvykle s pamětním nápisem). Výklenek kolumbária je určen pro uložení pohřebních uren, vystavení portrétů zemřelých a upomínkových předmětů, nejčastěji květin nebo věnečků.

V současné době jsou kolumbária často součástí krematorií, ať už jako samostatně stojící objekty nebo jako součást vnějších nebo vnitřních zdí. Na hřbitově jsou často kolumbária součástí vnitřních obvodových zdí hřbitovů nebo dělící příčkou mezi hřbitovními oddíly různých společenských skupin nebo konfesí nebožtíků. Kolumbárium může být součásti kostelů Církve československé husitské, výjimečně i v kostelech jiných denominací (např. kostel Korandova sboru ČCE v Plzni).

© TVARCOM.CZ All rights reserved.