Saint-Gobain Weber Terranova, Prostějov

MÍSTO
Prostějov, Česká republika

INVESTOR
Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

TERMÍN REALIZACE
2010 – 2013

ROZSAH PRACÍ

 • Novostavba
 • Sila vstupních surovin, navažování, míchání, dávkování, čerpání aditiv, balení, skladování

LB Cemix

MÍSTO
Chlumčany, Česká republika

INVESTOR
LB Cemix, s.r.o. – závod Čebín

TERMÍN REALIZACE
2015 – 2020

ROZSAH PRACÍ

 • Modernizace závodu na výrobu pastových omítek a suchých maltových směsí
 • Balící linka
 • Skladové haly
 • Čistírna provozních odpadních vod
 • Rozšíření počtu chemických sil

Separační linka

MÍSTO
Horní Slavkov, Česká republika


INVESTOR
SANAKA Industry, a.s.

TERMÍN REALIZACE
2015 – 2020

ROZSAH PRACÍ

 • Úpravárenská linka na separaci lithných slíd
 • Navržen dopravník o celkové délce 1150m, z toho 700m pod zemí
 • Likvidace staré ekologické zátěže až s 99% využitím stávajících surovin

Kaolin plant Dong Hoi

MÍSTO
Dong-Hoi City, Vietnam

INVESTOR
QUANG BINH BOHEMIA KAOLIN CO., Ltd.

TERMÍN REALIZACE
2001 – 2010

ROZSAH PRACÍ
Hlavní výrobní objekty v závodě jsou navrženy jako soustava ocelových hal, tvořící výrobní linku. Další objekty doplňují výrobní proces, zabezpečující zásobování a rozvody energií a vod, odvedení dešťových a splaškových vod a komunikace.

 • Výroba nátěrových hmot
 • Plavírna kaolínu – závod
 • Šlikové rybníky
 • Areál rozplavování
 • Ložisko (lom)
 • Příjezdové komunikace
 • Přípojky VN a telefonu

© TVARCOM.CZ All rights reserved.