Smuteční síň Břeclav

Soubor prefabrikátů pro interiér
Kašna Lavabo

Realizace: 2018

Novostavba smuteční síně s kapacitou cca 120 míst, která nahradila tu dosavadní z roku 1965.

Technologický park Brno

Označení budov – totemy – velká a malá písmena A, B, C

Realizace: 2016

Bílý probarvený beton.

Totem v architektuře je převážně vertikíální prvek, který symbolizuje zobrazení daného místa, místní významné osobnosti nebo události.

Sadská výšina – archeologické naleziště

Realizace: 2016

Informační tabule (4x) jsou vytvořeny z černého vláknobetonu s gravírovaným textem.

Obětní stůl je z bíle probarveného broušeného betonu.

Samotné naleziště se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště zvané Sady (Derfla). V letech 1959–1963 zde probíhal pod vedením V. Hrubého (z Moravského zemského muzea v Brně) archeologický výzkum, při němž byly objeveny pozůstatky neopevněného dvorce církevně – mocenského charakteru.

Jedná se o hřbitovní areál s jedním z prvních zděných kostelů z přelomu 8. a 9. století (tedy více než 30 let před vznikem Velké Moravy r. 836).

Rekonstrukce parku Koliště Brno

kašna bílá – 4×
kašna černá – 1×
šachové stolky – 2×

Realizace: 2013

Park Koliště je součástí parkového areálu založeného na okruhu rušeného městského opevnění v místech dnešního Moravského nám. a ul. Koliště. Pojmenování parku je odvozeno od názvu otevřeného prostoru před hradbami opevnění. V polovině 19. století byl po zrušení hradeb a bastionů mezi dnešními ulicemi Koliště a Rooseveltova založen reprezentační okružní park. Hlavní osou parku byla středová alej s hudebním pavilonem, promenádní stromovka s kavárnou, rondely s lavicemi a květinovými rabaty, s litinovými kašnami, s meteorologickým sloupem z roku 1886 a s pomníky. Na konci 19. století a ve 20. století byly v okružním parku postupně postaveny reprezentační budovy.

Exterier Národního divadla Brno

Městský mobiliář

Realizace: 2014

Vyrobeno 40 prvků městského mobiliáře z bílého betonu.

Janáčkovo divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965. Provoz divadla byl slavnostně zahájen 2. října 1965 operou Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. Náklady na realizaci dosáhly téměř 100 milionů Kčs. Pro srovnání – obestavěný prostor Janáčkova divadla představuje dvojnásobek objemu nedalekého divadla Mahenova. Současně s budovou byla provedena i úprava okolí, zejména předprostor s vodní nádrží a fontánou, terasy a osázení zelení.

Sídliště Modřany

Parkové muzeum – divadelní portál
Vagóny METRO

Realizace: 2018

Parkové muzeum Staré Modřany nabízí možnost seznámit se prostřednictvím 28 originálních stanovišť s nejvýznamnějšími milníky historie této městské části. Na 0,65 ha plochy představuje unikátní soubor výtvarných objektů, soch a drobných umělecko-řemeslných výtvorů. Devítka nových „atmosfér“ zavede návštěvníky jak do historie vzdálené (Slovanské motivy a vítání jara, Čtyři mlýny a Eliška Přemyslovna, Husité – teologové a válečníci, Hvězdárna Karla Anděla, Vory a parníky na Vltavě), tak relativně nedávné (Mikrotechna, Rozmarné léto, Modřanský poklad), ale i do možné budoucnosti Modřan (metro?). Optimistický odhad počítá se zprovozněním metra metra linky D v Modřanech v roce 2040.

Archeopark Pavlov

Nosná stěna prosvětlovacích panelů
Vstupní pylon

Realizace
2016

Projekt byl vyhlášen Stavbou roku 2016 a v listopadu 2017 obdržel hlavní ocenění odborné poroty v soutěži o Českou cenu za architekturu, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice, kombinující současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci. Pozornost je zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění a rituály, pohřbívání a další.

Světlé betonové nadzemní části světlíků připomínají okolní vápencové útvary. Prolisy vstupních panelů zase symbolizují pozůstatky z archeologických nalezišť.

Vstupní pylon je ozdobný vertikální architektonický prvek původně umísťovaný u vchodů do egyptských chrámů.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.